Generador de categories per Freevial

database: language: destination: license: url:
Nom compacte de la categoria:
Descripció de la categoria:
Autor(es) de les preguntes: Contacte amb les autor(es):

Imatge de fons:

categoria1.png categoria1.png

categoria2.png categoria2.png

categoria3.png categoria3.png

categoria4.png categoria4.png

categoria5.png categoria5.png

categoria6.png categoria6.png

So d'entrada:

mov.ogg

cc.ogg

c4.ogg

c6.ogg

ckw.ogg

c3.ogg

cmc.ogg

c1.ogg

c5.ogg

c2.ogg


Pregunta 1 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 2 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 3 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 4 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 5 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 6 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 7 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 8 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 9 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 10 (imprescindible):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 11 (recomanable):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 12 (recomanable):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 13 (recomanable):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 14 (recomanable):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 15 (recomanable):

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 16:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 17:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 18:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 19:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 20:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 21:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 22:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 23:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 24:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 25:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 26:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 27:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 28:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 29:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior:


Pregunta 30:

Enunciat:
Opció 1:
Opció 2: (selecciona la rodoneta de la resposta correcta)
Opció 3:
Comentari posterior: